Іде наша бриґада!

УПБ. Камінець, 20. Х. (Летунською почтою). З Закарпатської України одержуємо отсі вісти: В Празі основано комітет допомоги Українцям під польською окупацією. З дотеперішньої суми призначеної на ту ціль не остало нічого. Український табор в Дайчгабель і українська бриґада з Чехо-Словаччини відїзджають на Україну. Загранична преса переповнена українським питанням. Польська рада міністрів ухвалила оснувати український університет у Львові. (Від. Ред.: Це обчислене на замилення очей заграниці. Поляки добре знають, що по вимордуванню всіх свідоміших Українців укр. університет сам упаде).

Правильно! Українська Держава передовсім!

Дня 20 серпня відбувся в Умані з'їзд українських повстанців, на якім між ин. ухвалили резолюцію:

Повстання підіймалось під гаслом „Влада Трудовому Народу - Селянству та Робітництву", бо псіхольогія моменту того вимагала; заразже довідашися, що Висока Директорія й Уряд стоять на иншому принціпі, ніж стояли повстанці, ми кажемо, що коли це необхідно для закріплення нашої державности, то ми поступаємось нашими повстанськими гаслами і будемо й надалі боротися зі всіма ворогами нашої української державности та соціяльно-економічної незалежности.

А нам „ще час"?

УПБ. Навен, 2. Х. (радіо). Між німецькими і польськими заступниками заключено перший вільний німецько-польський державний договір про амнестію політичних злочинців і відпущення воєнно-полонених.

Змудріли по шкоді

УПБ. Навен, 24. ІХ. (радіо). „Фінніше Цайтунґ" доносить, що петроградський совітський уряд предложив Україні мирові переговори. Більшовицьке правительство мало заявити свою готовість признати самостійність і невтральність України.

У Київі

Козятин, 1. 9. Втікач з Київа росказує, що 23. вересня добровольці евакуували Київ. Та більшовикам не стало муніції і добровольці вернули в Київ. При відвороті уладили Денікінці жидівський погром і підпалили Хвастів.

Кавказькі республики проти Денікіна

УПБ. Москва, 30. 9. (радіо з Берліна). Грузинське прес. бюро в Берліні потверджує, що 16. 9. Грузія і Азербейджан заключили воєнну конвенцію для оборони проти інвазії армії Денікіна.