З боїв бригади УСС

Під Бережанами 22. VI. 1919.

Сонце стояло майже прямовісно над головою і пекло своїми промінями, як тисячними розпеченими дротами. Воздух тремтів над полями, а дерева здавалося завмерли у соняшній жарі.

В такий час, звичайно, все ховається в освіжуючу тінь, шукає прохолоди в воді.

Тільки український жовнір не має тепер часу на се. Чи дощ, чи вітер, чи спека, чи студінь він іде зле одітий, збідований, йде на зустріч „Сонцю Золотому".

По всіх дорогах знімалася хмара куряви від кольон військ і валок обозів. Все посувалося вперед, а найблища їхня ціль Бережани.

Бережани!

Вже від двох днів ходять ріжні слухи про них.

Кажуть, що там прийшло 20 польських курінів. Мають боронитися до послідного. Кажуть, що наші не будуть брати доти Бережан, доки не окружать з усіх сторін. А дальше, що з Бережан має зачатися польська протиофензива.

Сі всі слухи дивно настроюють душу вояка.

Здається йому, що Бережани оконечна його ціль, що по здобуттю їх скінчиться вже раз весь гамір війни. Кождий спічне по пятилітних трудах і возьметься до мирної праці. Тому затискає уста, з упертим завзяттям простує змучені сустави і йде вперед - на Бережани.

Отже йде ледви тягне ноги, виснажена 6 бригада, яка має підпомагати Усусів. Вона аж зпіз Зборова прийшла сюди, де була через 3 дні в тяжких боях.

Але прийшла і йде!

Гармати вже уставлені на позиціях. На нашім відтинку є їх 32. Рано острілялися і мовчать. Ждуть приказу, щоб почати огонь на ворога. Роблять вражіння лютих псів, що поставали рядом і вишкіривши зуби ждуть нагоди до нападу.

На високім горбі за Дрищевом розложилися штаби оперуючих військ на сім відтинку: штаб бригади УСС, бригади семої, шестої і двох полків артилєрії. По лісі пороскладані телєфонічні апарати батерій відзиваються відзиваються ріжнородними голосами, ріжнородними трубками, як перепелиці в траві.

Горб, на якім зібралися штаби, царює над околицею. З нього видно як на долоні цілий терен перед і за Бережанами.

Бригада УСС займає відтинок Гиновичі - Шумляни. Крім сего курінь сотн. Білинкевича передучора в ночі зайшов лісами на зади Полякам, зайняв Нараїв і відтяв тим способом гостинець Бережани - Перемишляни. Доніс, що розбив 3 польські сотні на прах і вислав свою сотню на гостинець Бережани - Рогатин.

Перед нами село Гиновичі тримає ще ворог. Наш І. УСС в лісі перед Гиновичами. Село спокійне і тихе, але тільки на позір. Там скрився чуйний і на все приготований ворог.

Село Гиновичі лучиться довгим мостом крізь мокре стависько з Лапшином. Там теж ще Поляки. На горбі перед Лапшином і в Шумлянах решта УСС. На право від них і в запасі 6. бригада.

(Дальше буде).